// YDERZONEN - GLASKUPPEL 2012

YderZonen er et undervisningstilbud til børn og unge fra hovedparten af Sjælland. Her kan børnene træde ind i et forunderligt univers bygget af affald og genbrugsmaterialer, og lære om ressourcer, vedvarende energikilder m.m. En glaskuppel, formet som skiveskal, skal fungere som vartegn for centret. 

Kuplen består af plane glasskiver føjet sammen langs kanterne, og ingen anden bærende konstruktion. Projektet står ikke færdigt endnu.

Jeg fungerer som projektleder for design og byggeri af glaskuplen, i samarbejde med Rambøll.

Projektet er sat på hold på grund af utilstrækkelig finansiering.

Læs mere om:

Anne Bagger ApS

Tlf: 3053 3505
CVR: 30920449