Profil

Jeg er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (2001), og arbejdede de første år som rådgivende ingeniør for Rambøll. I 2006 drog jeg tilbage til DTU, og skrev Ph.D. om facetterede skalkonstruktioner i glas.

I dag er jeg ejer af Anne Bagger ApS, der beskæftiger sig med rådgivning indenfor facadeteknik, produktudvikling, tyndpladestål og brug af glas i byggeriet.

Derudover underviser jeg ved Institut for Byggeri og Anlæg (BYG) på Danmarks Tekniske Universitet, og underviser undertiden også ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – Arkitektskolen

MINE HOVEDKOMPETENCER

  • Glas i bygninger, også som bærende element. (Glassøjler, -finner, -bjælker, termoruder, stabiliserende glasskiver, krumt glas m.m.)
  • Facadeteknik, herunder særligt konstruktive forhold, og bevægelige dele til solafskærmningssystemer
  • Bærende konstruktioner, særligt stål og tyndpladestål
  • Minimal-konstruktioner, altså konstruktioner med minimalt materialeforbrug, hvor formen følger kræfterne – herunder særligt skalkonstruktioner.
  • Produktudvikling, primært indenfor byggeriet. Udvikling af nye byggematerialer og –systemer
  • Mønstre, topologi, formgivning
  • Viderekommunikation af videnskab på måder almindelige mennesker kan forholde sig til​

Desuden arbejder jeg med behandling af stress m.m.

LINKS

Anne Bagger ApS

Tlf: 3053 3505
CVR: 30920449