// SUPERLETTE KONSTRUKTIONER

Superlette konstruktioner er en ny type betonkonstruktion, hvor tung og let beton blandes i et konstruktionselement, så det tunge materiale er koncentreret dér hvor kræfterne er størst. Herved spares vægt. Der forskes dels i at anvende super-lette konstruktioner i masseproducerede byggesystemer, og til skræddersyede specialløsninger til løsning af geometrisk vanskelige konstruktionsopgaver.

Læs mere om:

Anne Bagger ApS

Tlf: 3053 3505
CVR: 30920449